Elin Hansson

New Zealand
 
Något som för mig var främmande, otäkt har blivit så befriande. Jag älskar att resa själv, älskar den friheten och möjligheten. För saken är den att jag är aldrig ensam, bara när jag själv vill - om ens när jag vill, haha.. Livet är människor vi möter, platser och upplevelser. Genom denna resa har jag verkligen fått känna att jag lever. Inte bara genom att kasta mig ut från ett flygplan på 15 000 feat höjd, utan också genom att få träffa mängder med människor från olika delar av jorden och få lyssna till deras historier och drömmar. Det är en stark och livlig Elin som om en vecka återvänder till vintern.
 
Ska ta och strukturera upp mig och bloggen lite (behövs verkligen då jag har en miljon exponeringar på fabror Mac, haha). Men innan jag sållat bort, sorterat och solat lite till publicerar jag random fotografier från "down under". Fotona är tagna på skilda platser genom detta varierande land, från Bay of Island i norr till Queenstown i söder. Förundras fortfarande över hur regnskog, glaciär, palmer och vulkaner ryms på sådan liten area. Förresten, tror bestämt det är dags att flytta hit, ta med allt betydelsefullt - hela tjocka släkten så att säga. ;) Vad sägs, kan vi inte ta och leva här istället? 
 
Something that for me was strange, has become so liberating. I love to travel alone, loves the freedom and oppurtunity. The thing is that I'm never alone, just when I want to - or not, haha. Life is people we meet, places and experiences. Through this journey, I feel so alive. Not just by throwing me out of an airplane at 15,000 feat, but also by getting now a lots of people from different part of the world and listen to their stories and dreams. There is a strong and lovely Elin who return back to the winter next week.
 
I need to structuring me and the blog a little (really after having a million exposures on uncle Mac, haha). But before I've sorted I publish random photographs from "down under". The photos are taken in different locations in this country, from the Bay of island in the north to Queenstown in south. It's unbeliveble the fact that New Zealand have rainforest, glacier, palm trees and volcanoes - it's a small area. By the way, I think it's time for me to move here - taking the whole family with me. What do you think? Shall we move to New Zealand?